Từ ngày 14/6 – Sâm Ngọc Linh Quảng nam Sẽ chính thức có mặt tại hệ thống Siêu thị B’s Mart.
Ảnh của Sâm Ngọc Linh.